Vi ställer obekväma frågor
och tar betalt för det

Vilka beslut är de rätta med hänsyn till företagets likviditet och soliditet? Vilken strategi ska antas för att verksamheten inte bara ska överleva, utan leva väl?

I vår roll som fastighets- och affärskonsulter hjälper vi dig att få svar på dina frågor. Vi arbetar ofta via ledningsgruppen och styrelsen i kombination med att vi kan hantera den löpande förvaltningen.

Vår erfarenhet säger att fortlöpande analyser, långsiktig planering och uthållighet är framgångsreceptet för alla företag. Vilket har lett till många långvariga relationer.

Vi arbetar främst med små och medelstora företag, och har vid ett flertal tillfällen gjort situationsanalyser på bankers uppdrag.

Intesa AB   Rådhustorget 10   SE-252 21   Helsingborg   Sweden   Tel +46 (0)42-44 22 448   Tel +46 (0)42-44 22 449